שאלות ותשובות - פעולות באתר

פנלים חכמים

איך מחברים בין הפנלים החכמים לאפליקציה?


סריקת הפנלים מחברת בין הפנלים לאפליקציה. בתהליך הסריקה פרטי הרשת הביתית מוזנים להתקן.

רשת הואיפיי צריכה להיות 2.4.מכשיר הטלפון דרכו מתבצעת הסריקה חייב להיות מחובר לרשת הואיפיי הביתית.

הסברים מפורטים כולל סרטונים תמצא באתר התמיכה תחת כל מוצר בחלון "סריקה" וכן בחלון מדריכי וידאו.
איך מבטלים את תאורת הלחצנים?


עוצמת תאורת לחצני הפנל יורדת לאחר 2 דקות מהשימוש האחרון בפנל לרמה נמוכה של עוצמת הארה. ביטול מלא של עוצמת ההארה, נעשה דרך האפליקציה.

הסברים מפורטים כולל סרטונים תמצא באתר התמיכה תחת כל מוצר בחלון "חיישן קירבה" וכן בחלון מדריכי וידאו.

קיימת אפשרות להפעיל תכונה זו באמצעות תרחיש/תזמון. הסבר מפורט קיים באתר התמיכה>חלון אפליקציה> חלון תרחישים .אפשרות נוספת>חלון אפליקציה>חלון מצגת אפליקציה>דף 67.
איך אפשר להשבית את פעולת לחצני ההפעלה?


השבתת פעולת לחצני ההפעלה(מסיבת בטיחות, שבת, חסימת האפשרות לתפעול מקומי/ידני) יכולה להיעשות דרך הפנל עצמו ו/או דרך האפליקציה. לידיעה-שליטה דרך האפליקציה אפשרית גם כשהפנל נעול.

הסברים מפורטים כולל סרטונים תמצא באתר התמיכה תחת כל מוצר בחלון "נעילת פנל" וכן בחלון מדריכי וידאו.

קיימת אפשרות להפעיל תכונה זו באמצעות תרחיש/תזמון. הסבר מפורט קיים באתר התמיכה>חלון אפליקציה> חלון תרחישים .אפשרות נוספת>חלון אפליקציה>חלון מצגת אפליקציה>דף 67.
איך אני חוסם מהילדים להרים את התריס בסלון?


נעילת הפנל שאליו מחובר התריס חוסמת את האפשרות להפעלה ידנית מקומית. הסברים מפורטים כולל סרטונים תמצא באתר התמיכה תחת כל מוצר בחלון "נעילת פנל" וכן בחלון מדריכי וידאו. קיימת אפשרות להפעיל תכונה זו באמצעות תרחיש/תזמון. הסבר מפורט קיים באתר התמיכה>חלון אפליקציה> חלון תרחישים .אפשרות נוספת>חלון אפליקציה>חלון מצגת אפליקציה>דף 67.

קיימת אפשרות להפעיל תכונה זו באמצעות תרחיש/תזמון. הסבר מפורט קיים באתר התמיכה>חלון אפליקציה> חלון תרחישים .אפשרות נוספת>חלון אפליקציה>חלון מצגת אפליקציה>דף 67.
אנו משפחה דתית וחוששים מהפעלות שווא של לחצני ההפעלה בשבתות


השבתת פעולת לחצני ההפעלה(מסיבת בטיחות, שבת, חסימת האפשרות לתפעול מקומי/ידני) יכולה להיעשות דרך הפנל עצמו ו/או דרך האפליקציה. לידיעה-שליטה דרך האפליקציה אפשרית גם כשהפנל נעול.

הסברים מפורטים כולל סרטונים תמצא באתר התמיכה תחת כל מוצר בחלון "נעילת פנל" וכן בחלון מדריכי וידאו.
איך אני יכול להגדיר שאורות מסוימים יפעלו אחרי הפסקת חשמל?


תכונה זו נקראת "בטיחות". הערוץ/ים הנבחרים ידלקו מייד לאחר הפסקת חשמל.. לצורך הגדרת התכונה יש להסיר בזהירות את כיסוי הזכוכית .אזהרה-לא מומלץ בטיחותית להגדיר ערוצי תריס.

מומלץ שפעולה זו תתבצע בהנחיית/ליווי המתקין או התמיכה.

הסברים מפורטים כולל סרטונים תמצא באתר התמיכה תחת כל מוצר בחלון "מצב בטיחות" .
מה ההמלצות שלכם להפעלת בית חכם בשבתות ומועדי ישראל?


בניית תרחישים מתוזמנים בהתאם להתנהלות בשבת ובמועדי ישראל. מומלץ לשכפל את התרחיש לזמנים עוקבים נוספים(אפשרי עד 6 זמנים שונים לתרחיש) מהסיבה שבמידה והתרחיש לא יופעל במועד הראשון (הפסקת חשמל, בעיית אינטרנט) הוא יופעל במועד הבא שקבעתם.

מומלץ לנעול את הפנלים(ידנית או תרחיש)-להימנע מהפעלות שווא. הסברים מפורטים כולל סרטונים תמצא באתר התמיכה תחת כל מוצר בחלון "נעילת פנל" וכן בחלון מדריכי וידאו.

קיימת אפשרות להפעיל תכונה זו באמצעות תרחיש/תזמון. הסבר מפורט קיים באתר התמיכה>חלון אפליקציה> חלון תרחישים .אפשרות נוספת>חלון אפליקציה>חלון מצגת אפליקציה>דף 67.

הגדרת מצב בטיחות לפנלי ההפעלה-מומלץ לשומרי מסורת להגדיר תכונה זו באזורים מסוימים בבית. הסבר מפורט תמצא באתר התמיכה תחת כל מוצר>חלון מצב בטיחות
האם ניתן לחבר שעון שבת מיכני כדי שיפעיל תרחיש?


חיובי. הסבר קיים באתר התמיכה בחלון שרטוטים/עזרים>חלון הפעלת תרחיש דרך שעון שבת. מומלץ שפעולה זו תתבצע בהנחיית/ליווי המתקין או התמיכה.
ניתן להגדיר הפעלת ערוץ מפנלים אחרים?


חיובי. פעולה זו נקראת "שכפול לחצן". הפעלה אלחוטית של ערוץ מאור או תריס מפנלים מרוחקים. הסברים מפורטים כולל סרטונים תמצא באתר התמיכה תחת כל מוצר בחלון "שכפול לחצן" וכן בחלון מדריכי וידאו. תכונה זו, יתרונה שנעשית בתקשורת פנימית דרך הראוטר הביתי ואינה עוברת דרך שרת הייגול.
ניתן להגדיר הפעלות מרובות של ערוצים מלחצן בודד בפנל?


חיובי. פעולה זו נקראת "אירוע". הפעלה אלחוטית של ערוצי מאור ו/או תריסים מפנל מרוחק. הסברים מפורטים כולל סרטונים תמצא באתר התמיכה תחת כל מוצר בחלון "אירוע-תרחיש בין פנלים" וכן בחלון מדריכי וידאו. תכונה זו, יתרונה שנעשית בתקשורת פנימית דרך הראוטר הביתי ואינה עוברת דרך שרת הייגול, בשונה מתרחיש אפליקציה.
האם ניתן לבטל את הצפצוף בעת הפעלת ערוץ בפנל?


השבתת צפצוף לחצני ההפעלה , יכולה להיעשות דרך האפליקציה. הגדרות>התקנים>בחר את הפנל הרצוי>לחיצה על אייקון רמקול.

קיימת אפשרות להפעיל תכונה זו באמצעות תרחיש/תזמון. הסבר מפורט קיים באתר התמיכה>חלון אפליקציה>מצגת אפליקציה>דף 19.אפשרות נוספת>חלון אפליקציה>חלון מצגת אפליקציה>דף 67.
האם אפשר להפעיל תרחיש שעשיתי באפליקציה מפנל?


חיובי. ניתן לשייך/להעתיק תרחיש אפליקציה ללחצן חכם SB בפנל. הסבר מפורט קיים באתר התמיכה>חלון מוצר>חלון "העתקת תרחיש ללחצן SB
האם אפשר להפעיל לחצן בפנל גם דרך מפסק מיכני?


חיובי. בפנלים

2R,2B,4B

קיים קיימים כניסות לחיבור מגע יבש. חיבורים אלו הינן במקביל ללחצני ההפעלה. המתג המיכני שיחובר לפנל החכם חייב להיות לחצן מיכני. מומלץ לבצע חיבורים אלו באמצעות מתקין מוסמך. הסבר נוסף קיים באתר התמיכה >חלון מוצר>חיבורים והפעלה.
אני מעונין כשמערכת האזעקה פועלת יפעל תרחיש מסוים. אפשרי?


בוודאי. פעולה זו תיעשה באמצעות פנל תרחישים 2B.

העתקת תרחיש רצוי לאחד מלחצני ה SB

חיבור מוצא מגע יבש מהאזעקה לכניסת מגע יבש מקבילה ללחצן SB.מומלץ שפעולה זו תיעשה ע"י מתקין מוסמך.
אפשר לחבר בין גלאים למערכת הבית החכם?


נכון מאד. חיבור חיישנים חיצוניים עצמאים יכולה להיעשות דרך כניסות מגע יבש בפנלים 2R,2B .הסבר נוסף קיים באתר התמיכה>חלון עזרים/שרטוטים> חלון חיישן תנועה חיצוני.
האם אני יכול לדעת מתי דוד המים החמים הופעל?


בפנל דוד PT1 קיימת האפשרות לצפייה דרך דף ההתקן באפליקציה על היסטוריית ההפעלות. הגדרות>בחר את ההתקן>בראש הדף קיים אייקון שעון/שורות. לחיצה עליו פותחת את היסטוריית ההפעלות לפי זמנים, תאריכים ומשתמשים.
מה עושים כאשר שעון קיץ מתחלף לשעון חורף?


דרך האפליקציה>הגדרות>תרחישים>לחיצה ארוכה על התרחיש>עריכה>בחלק העליון ,לחיצה על אייקון שעון>ביטול הוי הירוק בשורת התזמון והפעלתו מחדש. פעולה זו מסנכרנת את לוחות הזמנים לשעון הקיץ/חורף.
ראיתי מדבקות באריזת הפנל. למה הם נועדו?


בפנלי הייגול ניתן לגרד בגב הזכוכית את שכבת הצבע מהלחצן ולהדביק אייקון מתאים לסימון תפקיד הלחצן.
איך אני פעיל את חיישן התנועה המובנה בפנל?


באתר התמיכה קיים הסבר מפורט>חלון מוצר רלוונטי>חלון חיישן תנועה. לידיעה-חיישן התנועה אינו פעיל כשהפנל נעול.
האם ניתן לעמעם נורות ?


עמעום נעשה דרך מעגל דימר חיצוני של היגול. הסבר מפורט קיים באתר התמיכה> שרטוטים/עזרים>חלון דימר.

יש לוודא שהלחצן הייעודי בפנל מוגדר כלחצן רגעי. הסבר באתר התמיכה>חלון המוצר>חלון לחצן רגעי.

בקר אינפרה


שקע חכם


אפליקציה


תקלות נפוצות